Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2016

Jakie są twoje cnoty i zalety charakteru?

Obraz
Psychologowie Martin Seligman i Christopher Peterson postanowili stworzyć listę cnót, uniwersalną dla wszystkich społeczeństw, kultur. Przeanalizowali wiele tekstów z całego świata zawierających wskazania, jak ludzie powinni zachowywać się. Sięgnęli do świętych ksiąg i do tekstów świeckich (np. treści przyrzeczenia skautowskiego).  Powstała lista sześciu cnót podstawowych, które powtarzały się najczęściej (żadna z cnót nie występowała we wszystkich dziełach).  Seligman i Peterson uznali, że każda z tych cnót może być w różny sposób pielęgnowana i ostatecznie stworzyli listę 24 zalet charakteru, z których każda jest sposobem na wyrażenie jednej z 6 cnót: mądrości i wiedzy, odwagi, wspaniałomyślności, sprawiedliwości, wstrzemięźliwości, transcendencji.  Określenie Twoich sił charakteru może być dla Ciebie informacją, co warto, abyś w życiu robił/robiła.  Kolejne badania pokazały, że ludzie, którzy wykorzystują w działaniu swoje cnoty i siły charakteru czerpią większą satysfakcję z życi

Od "czarnowidztwa" do "jasnowidztwa"

Obraz
Co myślisz o przyszłości? Boisz się jej, czy czekasz na nią z radością? Jesteś „czarnowidzem /-dzką”, czy „jasnowidzem/-dzką”? Jak się z tym czujesz? Spodziewanie się najgorszego – „czarnowidzenie” – ma długą historię. Tak długą, jak historia naszego gatunku. Nasi przodkowie spodziewając się „najgorszego” gromadzili zapasy, budowali schronienia.  Tak powolutku, pomalutku zbudowali cywilizację, w której jutro dla miliardów ludzi (ale nie wszystkich niestety) jest bezpieczne. Skłonność do negatywnych oczekiwań nadal jest w nas choć nasza rzeczywistość różni się do tej sprzed tysięcy lat. Współcześnie ta skłonność może nam szkodzić. Kłopot pojawia się, gdy „czarnowidzimy” wiele i często. Tak wiele i tak często, że tracimy radość z życia. „Lepiej się nie spodziewać czegoś dobrego, bo można zapeszyć. Można się też mocno rozczarować. Wówczas będzie bardziej bolało niż gdybyśmy się nie nastawiali pozytywnie. Właściwie to nawet lepiej nastawić się negatywnie. Wówczas, jak nasze przew